“Als er ooit een reden is geweest om lichamelijke activiteit als gezondheidsdoel op nummer 1 te zetten, dan is het nu.
Bewegen zorgt voor een sterker afweersysteem. Dat is voor ons allemaal en voor de komende decennia van groot belang“.

Prof dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie VU Amsterdam, lid van de Nederlandse Sportraad.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@laurachouette?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Laura Chouette</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/woman-in-red-sweater-and-blue-denim-jeans-sitting-on-yellow-couch-lYFWRIwOj9c?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

Physical inactivity

Zitten is het nieuwe roken
Lichamelijke inactiviteit (physical inactivity) is een pandemie en de 4e doodsoorzaak wereldwijd. Er overlijden jaarlijks 5,3 miljoen mensen aan gerelateerde ziektes als diabetes type 2 (‘ouderdomssuiker’), obesitas en hart- en vaatziekten. Ter vergelijking, aan roken overlijden 5,1 miljoen mensen per jaar.

Gezonder leven, dat is bij iedereen bekend, verlengt jouw bestaan met 100%.


Onderzoeken wijzen uit, dat de Nederlandse bevolking door werkstress,
overgewicht en ongezonde gewoontes steeds ongezonder worden.
Het is tijd om daar iets aan te gaan doen!

Hiernaast zie je een aantal dia’s die perfect weergeven hoe het momenteel met onze gezondheid gesteld is.
En wat jij er aan kunt doen als JIJ de knop gaat omzetten!

Dia’s zijn eigendom van Hart2Hart.nl en mogen niet gedownload of gedupliceerd worden!

Een droom…

Ik heb een droom, die droom zou werkelijk mogen worden, want het is har(d)t nodig!
Deze droom hoop ik in 2023/2024 te realiseren in een mooi natuurgebied in de nabijheid van Giesbeek… Rhederlaag!
Wil je meer weten over mijn droom en hoe dit er straks uit gaat zien?
www.healthy-village.nl